Kontakt

Mgr. Břetislav MACHALA

Rybkova 5

602 00 Brno

 

tel.: 734 458 010

email: machala.breta@seznam.cz